Julkaisut

Kirjallisuus ja tutkielmat: 

 • Makkonen, Anna & Marja-Leena Tuurna (toim.): Yölauluja - L. Onervan ja Leevi Madetojan kirjeitä 1910-1946. SKS Helsinki 2006
 • Karjalainen, Kauko: Leevi Madetojan oopperat Pohjalaisia ja Juha: teokset, tekstit ja kontekstit. Studia musicologica Universitatis Helsingiensis, Helsinki 1991.
 • Lappalainen, Seija & Erkki Salmenhaara: Leevi Madetojan teokset. Suomen Säveltäjät ry, Helsinki. 1987.
 • Salmenhaara, Erkki: Leevi Madetoja. Tammi, Helsinki. 1987.
 • Tuukkanen, Kalervo: Leevi Madetoja: Suomalainen säveltäjäpersoonallisuus. WSOY, Porvoo. 1947.
 • Mäkinen, Timo: Madetojan Kuoleman puutarha. Otava, Helsinki 1968
 • Ingman, Olavi: Leevi Madetojan pianosarja "Kuoleman puutarha" - musiikkianalyyttinen tutkimus. Gummerus, Jyväskylä 1968
 • Tammivaara, Kimmo: Kriittinen kommentaari Leevi Madetojan koottujen yksinlaulujen ja duettojen osiin 1 ja 2. Fennica Gehrman, Helsinki 2013.
 • Tammivaara, Kimmo: Puumerkkejä Suomen musiikkiin - Leevi Madetojan sävellykset sekakuorolle a cappella. Helsinki, Musiikkitieteen laitos, 1993. 
 • Tammivaara, Kimmo: Leevi Madetojan hengelliset sävellykset sekakuorolle a cappella. Helsinki, Musiikkitieteen laitos, 1990.
 • Karlson, Anna-Leena: Aarre Merikannon ja Leevi Madetojan Juha-oopperat: vertaileva tutkimus. Helsinki, Musiikkitieteen laitos
 • Karjalainen, Kauko: Leevi Madetojan ooppera Pohjalaisia. Jyväskylän yliopisto, 1982.
 • Lappalainen, Seija: Sonaattimuodon käsittelystä Leevi Madetojan viulusonatiinin op. 19 ensiosassa. Helsinki, Musiikkiteteen laitos, 1981.
 • Wikla, Marketta: Leevi Madetoja: Kuoleman puutarha osa II. Helsinki, Musiikkitieteen laitos, 1980.
 • Konkka, Pirkko-Ilona: Havaintoja Leevi Madetojan "Kullervon" ohjelmallisuudesta. Helsinki, Musiikkitieteen laitos, 1971.

 

Madetojan musiikin kustantajat:

 • Fennica Gehrman Oy (Edition Fazer, R. E. Westerlund, A. Lindgren, A. Apostol, Otava, Kansanvalistusseura, Helsingfors Nya Musikhandel)
 • Edition Wilhelm Hansen
 • WSOY
 • Sulasol
 • Suomen Laulu
 • Karisto
 • Sekakuoro Sirpaleet
 • Ylioppilaskunnan laulajat
 • Laulu-Miehet

sekä kustantamattomien teosten osalta osalta jakelu: 

 • Music Finland

Yksinlauluedition kriittinen kommentaari